ett menyval för verandan

När den klassiska restaurangen Verandan på Grand Hôtel genomgick en omfattande renovering, fick Priority i uppdrag att uppdatera menyhållare och menyer.

Ett blommönster i inredningen låg till grund för motiven som folierades och präglades på de olika menyformaten och resultatet är ett system som väl förmedlar Verandans ambition av både hög kulinarisk nivå och ett besök utöver det vanliga.