illustrera ett klassiskt erbjudande

När Grand Hôtels restaurang Verandan genomgick en omfattande renovering var ett av behoven att uppdatera illustrationerna av de olika återkommande kulinariska temaveckorna under året.

Vår Creative Director Jan Vana illustrerade dem och de används i allt från annonser och reklamvepor till själva menyerna i restaurangen.