Ett bankförbund för framtiden

Som ett branschförbund för ett 60-tal Sparbanker och Sparbanksstiftelser ville Sparbankernas Riksförbund att Priority visuellt moderniserade bilden av förbundet och samtidigt illustrera att man är en organisation som för aktiv talan för sina medlemmar.

Prioritys lösning var att utgå från den befintliga profilen, som upplevdes konservativ med logotypen och den mörkgröna färgen, och införa visualiseringar som visade förbundets modernisering och aktiva roll i hur den framtida banken ska se ut på främst två publikationer – årsberättelse och årsredovisning.