att förenkla försäljningsarbetet

Skeppsholmen Sotheby’s behövde skapa ett konsekvent och unikt designspråk för att hantera sin utbudsannonsering (bostadsannonser) samt lyfta fram varumärkets trovärdighet för att förtydliga sin position på marknaden. Priority utvecklade ett nytt designspråk med tydliga mallar för olika format som skulle säkra en balans mellan själva objekten samt tryggheten i en trovärdig mäklare. Resultatet av arbetet har minskat kostnaderna för att skapa utbudsannonser samt säkrat Skeppsholmen Sotheby’s position på den svenska marknaden.

Priority hjälpte även med att skapa interiört material som visuellt presenterade Skeppsholmen Sotheby’s verksamhet på ett attraktivt sätt för besökare och kunder. Detta var en del i ett större revitaliseringsarbete av huvudkontorets interiör.