Sjuhäradsformeln – en banks DNA

Priority fick i uppdrag av Sparbanken Sjuhärad att ta fram ett material som skulle sammanfatta vad det är som gör Sparbanken Sjuhärad till Sveriges mest framgångsrika bank. Resultatet blev sju värderingar som samlades under namnet Sjuhäradsformeln.

För att förpacka det strategiska arbetet valde vi ut skulpturer som symboler för bankens värderingar och vision. Borås med omnejd är känt för sin rika skulpturkonst, vilket är anledningen till valet av dessa landmärken. Igenkänningen och symboliken passade väl till att konkretisera de sju värderingar som blev den så kallade Sjuhäradsformeln.

Huvudleveransen var en handbok med en lathund som personalen alltid kunde ha med sig för att lättare besvara frågor men också för att påminnas om vikten av det arbete de gör. För Priority var det viktigt att slutresultatet blev tillräckligt attraktivt för att det inte skulle hamna i byrålådan och samla damm. Budskapet är viktigt för bankens framtid.

Vi valde att använda ett format inspirerat från den gamla bankboken, smidigt och lagom stort för att alltid kunna tas med. Med illustrationer, baserade på de sju konstverken, signerade vår CD Jan Vana, illustreras de sju värderingarna på ett lekfullt sätt.

Förutom handboken utvecklades en mängd andra kontaktytor för att stärka formelns kommunikation. Från stora väggmålningar till posters, som påminde alla om de värderingar som gemensamt tagits fram.