Ett bankkort för samtliga marknader

I utvecklingen av en ny kortdesign för SEB har målet varit att förmedla värdet i ”One SEB” – en bank som finns i stora delar av Europa. Det är viktigt att SEB kommunicerar med sina kunder på samtliga marknader på samma vis. Kunden ska känna igen sig i det SEB man möter, oavsett vilket land man befinner sig i.

Utmaningen var att hitta en design som tilltalar samtliga länder i SEB:s banknätverk. Designen skulle dessutom förmedla bankens kärnvärden. Valet att använda sig av abstrakta rörelser i tre olika former som representerade mjukhet, lätthet, dynamik och transparens, var något som passade samtliga parter.

De tre utvecklingarna, en datagenererad, en handmålad och en ljusmålning, får även förmedla tre aspekter av SEB. Den nytänkande teknologin, det mänskliga bemötandet och enkelheten att vara kund hos SEB.