Nya möjligheter för Sveriges kommuner

Offentliga Hus äger och förvaltar samhällsfastigheter med det offentliga som fortsatt hyresgäst. Genom att avlasta kommuner och landsting i rollen som fastighetsägare kan dessa fullt ut ägna sig åt sin kärnverksamhet – att leverera välfärd.
 
När Offentliga Hus skulle ta fram årsredovisningen för 2016 ville man sätta bolagets verksamhet i ett större samhällsperspektiv och illustrera samhällsnyttan i affären. Målgruppen var fastighetsansvariga ute i Sveriges kommuner. Resultatet blev en tidning i tabloidformat, med intresseväckande rubriker och tydlig nyhetstonalitet, som kombinerar berättelsen om Offentliga Hus med artiklar om branschen för samhällsfastigheter i stort. För den oinvigde blev innehållet en introduktion till detta segment av fastighetsmarknaden, för den insatte blev det en möjlighet att veta mer om hur Offentliga Hus arbetar.

Att rapporten inkluderade annonser från systerbolag och välgörenhetsprojekt där Offentliga Hus är involverade adderade också till en tidningskänsla som man vanligtvis inte förknippar med finansiella rapporter.