befästa en ledarposition

Mannheimer Swartling grundades i slutet av 1800-talet och bär på en lång historia och tradition. I den nya varumärkesplattform som tagits fram har man visionen om att vara det självklara förstahandsvalet inom de områden där man är verksam. Företagets värderingar bygger på kvalitet i världsklass, affärsfokus i ett långsiktigt perspektiv och en teamanda där man samarbetar prestigelöst över gränserna och har respekt för varandras kompetenser, prioriteringar och personligheter.

När uppdraget kom hade ingen utvärdering av varumärket gjorts på över 15 år. Ett omfattande arbete hade startat för att flytta till nya moderna lokaler för att passa företagets höga ambitioner och behov.

Utmaningen i arbetet låg i att ta vara på den befintliga miljön bestående av gedigen kunskap och utifrån den skapa en modern och samtida profil utan att för den skull göra avkall på tradition och historia.

Resultatet är en grafisk profil som genomsyrar allt material. Den är väl genomarbetad, både det som används internt och det som möter kund i form av företagspresentationer och annonser håller hög kvalitet. De komplexa problem som MSA arbetar med dagligen förpackas i en form som andas kunskap och nytänkande samt förmedlar en sofistikerad och klassisk känsla.