fragment från ytterjärna forum

Magasinet är en publikation som samlar de bästa artiklarna från ytterjärnaforum.se. Ämnen om vård och omsorg, mat och odling, utbildning och tankeväckande idéer samlas i ett magasin som tar fasta på det taktila i att läsa och bläddra i en tryckt produkt.

Prioritys uppdrag var att ta fram ett format som var attraktivt och inbjöd till läsning, och som kunde användas dels som en give away för gäster och besökare till Ytterjärna men även som en informationsbroschyr för områdets verksamheter och filosofi.

Resultatet blev ett magasin i ett större format med ett obestruket och bulkigt papper som ger en mjuk och behaglig läsning – med bilder och artiklar som man gärna återkommer till.