Ett gårdsmejeri tar plats på marknaden

Järna Mejeri är ett litet gårdsmejeri baserat på ekologiskt och biodynamiskt jordbruk. Man lägger ner mycket vikt på att låta djuren leva så naturligt som möjligt, inga gifter eller gödningsmedel används och produktionen är helt hållbar.

Processen var ganska enkel, där kunden litade på Prioritys kompetens och förmåga att skapa en unik design. Projektets fria tyglar resulterade i en förhållandevis kort process som ledde till ett resultat som har hjälpt Järna Mejeri att cementera en tydlig position på marknaden.

Designens syfte är att tydlig skilja sig från de övriga mejeriproducenternas produkter som hittas i mejerihyllan – från de starka färgerna och överbelamrade mönsteruttrycken. Priority valde att lyfta fram och fokusera på produkternas renhet, och med det även den ekologiska produktionsprocessen, med en visuellt ren form. Vita kartonger med svart typografi symboliserar denna rena och högkvalitativa produkt med oöverträffbar smak.