Ett fritt forum för lärande & utveckling

Järna Akademi är ett utbildningsinitiativ som sätter kunskapen om människan och hennes förhållande till sin omvärld i centrum. Det är grundat för att skapa ett forum för lärande och utveckling, där människan, genom att upptäcka och fördjupa sin potential i dialog med andra, kan bidra till berikandet av såväl yrkeslivet som samhället i stort.

Prioritys uppdrag låg i att ta fram en visuell identitet för Järna Akademi och sedan applicera den på webbplatsen som är verksamhetens huvudkontaktyta. Utmaningen låg i att skapa en identitet som hade släktskap med övriga verksamheter i Ytterjärna men ändå uppnå en egen tydlig identitet med klar särskiljning på arenan för studieförbund.

Resultatet är en hemsida som tydligt presenterar Järna Akademis erbjudande och kurser. Det starka visuella språket och moderna uttrycket bidrar till bilden av Järna Akademi som ett spännande och nyskapande studieförbund med kurser och utbildningar som bidrar till samhällets utveckling.