Ge ett ansikte till ett modernt vårdbolag

Iris utvecklingscenter agerar på en starkt överbefolkad marknad för privata vårdbolag, som alla konkurrerar om patienter och landstingens uppmärksamhet. På denna marknad krävdes en tydligare visuell profil och ett grafiskt språk som gav understöd till det strategiska arbete Iris och Priority parallellt tagit fram. Uppdraget var att ge Iris verktygen att synas på en hårdnande marknad.

Iris utmaning var att i en miljö av eldsjälar med fokus på verksamheten inse att de var tvungna att tänka större för att vara relevanta på vårdmarknaden. Priority angrep utmaningen med att dels ta fram en unik och visuellt stark grafisk profil som de anställda kunde samlas bakom, men dels också ett kommunikationskoncept som bidrog till att tydlliggöra Iris erbjudande.

Resultatet blev ett starkt kommunikativt koncept med en grafisk profil som tar för sig och stärkt Iris position.