Ett vårdföretag som valt den tredje vägen och gjort alla till delägare

När Iris Utvecklingscenter AB startades av en grupp unga nyexaminerade socionomer, var det med en idé att utveckla vården. Det behövdes nya sätt och nya metoder för att ännu bättre möta klienter med så kallad dubbeldiagnos eller samsjuklighet. Att starta ett vårdbolag blev ett verktyg för att kunna förverkliga idén om en ny typ av behandling. Under de år som Iris verkat, har företaget varit en viktig del i utvecklingen av den svenska vården för människor med en kombination av missbruk och psykisk ohälsa. På Iris känner medarbetarna starkt för uppgiften att hjälpa människor i svåra situationer, och yrket är också en stor del av livet. Liksom för de flesta av våra professionella kollegor i branschen – socionomer, psykologer, psykoterapeuter och andra yrkesgrupper – går vi inte bara till ett jobb varje morgon.

För något år sedan tog därför Iris nästa steg i utvecklingen av företaget genom att erbjuda alla medarbetare i Iris att bli delägare.

- Vi är övertygade om att det medarbetarägda vårdföretaget spelar en viktig roll på den framtida vårdmarknaden för att tillvarata medarbetarnas kreativitet, engagemang och ansvarskänsla och därmed att kunna kombinera nyutveckling, kvalitet och långsiktighet. Vi vill vara en aktör i välfärdssystemet som vare sig är kommunalgrå eller råkapitalistisk, säger Erik Andrén, VD och medgrundare av Iris.

Erik fortsätter: Internationell forskning visar att de medarbetarägda företagen klarar ekonomiska nedgångar bättre och samtidigt är ett mer ansvarsfullt företagande. Den ekonomiska framgången beror på att människor blir kreativa när de kan påverka. Ägarnas drivkrafter avgör vilka hänsyn och beslut som företaget kommer att ta. Det medarbetarägda företaget har andra primära syften än att endast genera maximal vinst. Att kombinera rollen som yrkesmänniska med rollen som företagare är att kunna bedriva vård och omsorg på det sätt vi tror på. Att själva kunna bestämma över verksamhetens inriktning och förvaltning, inklusive dess ekonomi, är ett sätt att kanalisera vår passion för vårt yrke.

Priority har även gjort ett omfattande arbete med deras grafiska identitet. Se det här.