Från inkasso till modernt tjänsteföretag

Intrum Justitia är det marknadsledande kredithanteringsföretaget i Europa och erbjuder sina kunder riskreducering och finansiella tjänster med en stark inkassoverksamhet som bas.

Prioritys uppdrag var att visualisera skiftet från ett rent inkassobolag till ett kredithanteringsföretag och få 24 länder med olika kultur och arbetsmetoder att samlas kring ett varumärke med en enhetlig identitet och logotyp. Baserat på Intrum Justitias strategiska plan och värderingar skapade vi den nya identiteten.

Priority hjälpte Intrum Justitia att skapa, implementera och utbilda medarbetarna i den nya identiteten runt om på den europeiska marknaden. Och då de anställda spelade en aktiv roll i bolagets framgång, var det viktigt att de snabbt accepterade, förstod och samlades kring den nya identiteten.

Kombinationen av de olika kontaktytorna skapade det nya Intrum Justitia och hjälpte att förflytta varumärket från ett hårt inkassobolag till ett serviceinriktat, mänskligt och kundorienterat bolag.