Greta Garbo

Vår kundlista är inte officiell och vi är måna om våra kunders integritet. Alla de uppdrag vi anförtros med inom affärsstrategi och kommunikation utförs under diskretion. Och i många fall under strikt sekretess. Det kan handla om krishantering, transaktioner eller utveckling av nya produkter och tjänster. Vi varken kan eller vill berätta om dessa uppdrag. Helt enkelt därför att detta ligger i våra klienters bästa intresse. Vi kallar det Greta Garbo-strategin.