Klargöra & accelerera en ny affärsmodell

Eniro var som företag starkt förknippat med telefonkatalogen, men i takt med att utvecklingen gick mot en allt mer digital informationssökning och annonsering togs en ny affärsstrategi fram som byggde på en transformation från katalog till digitalt. Vi på Priority hjälpte Eniro med ett visuellt uttryck som accelererade denna transformation.

En komplett revidering och revitalisering som visualiserade övergången från analogt till digitalt togs fram och applicerades på en mängd kontaktytor och tjänster. Detta resulterade i att Eniro vid lanseringen ökade sin trafik med 40% till sina digitala kanaler.
Innan Priority fick uppdraget att visualisera Eniros övergång från en analog produkt till ett digitalt erbjudande, ansvarade vi för Eniros årsredovisning. Ett komplett arbete som omfattade allt från bild- och textproduktion till visuell grundidé och grafiskt genomförande. Projektet resulterade i en design som erhöll pris som en av världens bästa årsredovisningar – Graphis Branding 5 Silver Award.