ALMEGA – DET NYA NÄRINGSLIVET

Almega är en arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag och den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Medlemsföretagen representerar cirka 11 000 företag som anställer över 550 000 medarbetare.

Den svenska ekonomin drivs till allt större del av kunskapsintensiva tjänster och svenska företag befinner sig ofta högt upp i globala värdekedjor. Omställningen från en industrination till en tjänstenation symboliseras tydligast av att tre av fyra svenskar idag jobbar med tjänster, och drygt 53 % av den svenska arbetsstyrkan arbetar med tjänster inom kunskapsintensiva områden. Samtidigt är Sverige alltjämt en exportberoende ekonomi men inhemskt producerade tjänster utgör numer en majoritet av det svenska näringslivets totala export, ofta som en del i den svenska industriproduktionen. Det är en viktig delförklaring till att den svenska industrin förblir konkurrenskraftig.

För Almega finns en utmaning i att förklara implikationerna av denna strukturomvandling för en omgivning som fortfarande tenderar att skilja på industri- och tjänstesektor. Almegas kommunikationschef Cecilia Wassaether ser det som ett av hennes viktigaste uppdrag och har lanserat begreppet det nya näringslivet.

– Almega behöver bli mer tongivande i samhällsdebatten, en arena där fackförbunden traditionellt haft en mer framträdande roll. Det är i dialogen mellan arbetsmarknadens parter som vi kan öka förståelsen för det nya näringslivets betydelse, och vad det innebär för både företagen och deras anställda. Vi fokuserar därför på att prata med facken istället för om facken, säger Cecilia Wassaether.

Under avtalsrörelsen 2017 lanserades exempelvis den medialt uppmärksammande kampanjen #hejfacket där Almega via annonser i digitalt och print riktade sig direkt till motparten i syfte att lyfta fram fördelarna med konstruktivt samarbete parterna emellan.

Almega har även arrangerat seminarieserien Omvärldsklubben – ett forum för diskussion om de långsiktiga frågorna på en ständigt föränderlig arbetsmarknad. I en tid när kommunikation alltmer sker i digital form såg Almega värdet i det fysiska mötet, på en plats avskärmad från omvärlden under ett par timmar. Kollektivavtalens framtid och vilken sorts ledarskap som ger bäst förutsättningar för flexibilitet och sundare arbetsmiljö är exempel på ämnen som diskuterats av deltagare som Lars Calmfors, Karin Svanborg-Sjövall och Martin Linder.