Green Advisor Report

ÅF sammanställer och presenterar varje år sitt hållbarhetsarbete genom en s.k. "Green Advisor Report". I den har vi, för ÅF:s räkning, intervjuat ett femtontal av ÅF:s kunder runt om i världen. Det har handlat om allt från Nackas tunnelbaneutbyggnad och ett vattenkraftsbygge i Bhutan till Volvos nya aerodynamiska superbil. Målet har varit att presentera diversiteten i ÅF:s kundbas och verksamhet och hur ett högteknologiskt konsultföretag i samverkan med offentliga och privata kunder kan bidra till en mer hållbar värld. 

Resultatet har varit gott och ÅF:s hållbarhetsdirektör Nyamko Sabuni har för tredje året i rad gett Priority uppdraget att helhetsproducera ÅF Green Advisor Report – från ax till limpa.