Almega – Det nya näringslivet

Almega och Priority arbetar tillsammans i det långsiktiga och strategiska kommunikationsarbetet med att stärka Almegas position och gynna medlemsföretagens intressen.

Almega är en arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag och den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Medlemsföretagen representerar cirka 11 000 företag som anställer över 550 000 medarbetare.

Almega och Priority arbetar tillsammans i det långsiktiga och strategiska kommunikationsarbetet med att stärka Almegas position och gynna medlemsföretagens intressen.

Under avtalsrörelsen lanserades exempelvis den medialt uppmärksammande kampanjkuppen #hejfacket där Almega via annonser i digitalt och print riktade sig direkt till motparten i syfte att lyfta fram fördelarna med konstruktivt samarbete.