Viktor har en magisterexamen i företagsekonomi på Stockholms Universitet med inriktning redovisning och finansiering. Han började jobba som redovisningskonsult på BDO i fyra år där Viktor främst jobbade med små och medelstora konsultbolag och reklambyråer. Viktor är CFO på Priority och var med i uppstarten av bolaget – inledningsvis som redovisningskonsult.

viktor.mollenborg@prioritygroup.se

46739122853