Efter en tidig karriär som journalist har Mike Sweeney arbetat med Public Relations, internkommunikation och krishantering. Mike känner den brittiska mediescenen väl men har också arbetat med kampanjer i både USA, Norden, Östeuropa, Indien och Stilla Havsområdet. Mike har erfarenhet från ingengörs- och teknikbranchen, försvaret, sport, nöjes- och reseindustrin. Dessutom har han som senior kommunikatör lett organisations- och kulturförändringsarbete. Mike har ett kreativt och flexibelt arbetssätt som han kombinerar med sin erfarenhet av att arbeta gränsöverskridande – nationellt, kulturellt, organisatoriskt, professionellt och perceptuellt.