Michael Sohlman har tjänstgjort vid flera olika departement och vid OECD. Han var statssekreterare vid Jordbruksdepartementet 1987-1989 och vid UD:s handelsavdelning 1989-1991. Mellan 1992 och 2011 var Michael VD för Nobelstiftelsen. Michael är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 1995 samt ordförande för Utrikespolitiska Institutet.

michael.sohlman@prioritygroup.se