Kai Eide är en av Nordens mest erfarna diplomater och välkänd för sin unika förmåga att skapa samverkanslösningar mellan politiken och näringslivet. Kais långa internationella karriär har innehållit ledande internationella uppdrag med säkerhetspolitik och krishantering som främsta arbetsfält.

Kai Eide har varit Norges ambassadör vid NATO och i OSSE. Han har varit FN:s särskilda sändebud i Afghanistan, Bosnien och Kosovo och även varit statssekreterare vid statsministerns kansli i Oslo.

Närmast kommer Kai från posten som Norges ambassadör i Sverige där han särskilt drev frågor kring utveckling av samarbetet mellan norskt och svenskt näringsliv, frågor han även vill arbeta med i fortsättningen.

+47 930 12 688

kai.eide@prioritygroup.se