Felix von Stedingk är rådgivare inom affärsstrategi och kommunikation. Innan han rekryterades till Priority arbetade han som kundansvarig och projektledare på Burson-Marsteller där han ledde internationella projekt främst inom corporate communications och varumärkespositionering. Felix har en kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet.

Felix.vonstedingk@prioritygroup.se

46707897407