Daniel Olsson är seniorkonsult inom public affairs och strategisk kommunikation på Priority Group. Daniel har agerat rådgivare på ledningsnivå till flera av de ledande parterna inom svenskt näringsliv, med särskilt fokus på mediebranschen, spelaktörer- och arbetsmarknadsfrågor. Daniel har en politisk kandidatexamen från Uppsala Universitet med en bakgrund på den svenska ambassaden i Washington DC.

daniel.olsson@prioritygroup.se

46763094688