Björn Rosengren har en för Sverige unikt bred erfarenhet. Björn har arbetat på toppnivå inom såväl fackföreningsrörelsen, politiken som näringslivet. Han har varit chef för TCO och landshövding i Norrbotten. Björn har också varit näringsminister med ansvar för arbetsmarknad, kommunikation, energi, regionalpolitik, de statliga bolagen samt IT-frågor. Efter sin politiska karriär har Björn arbetat i näringslivet, bland annat som rådgivare till Kinneviksfären. Idag är Björn arbetande styrelseordförande i Priority och är även aktiv i ett antal styrelser. Björns främsta specialistområde är samverkan mellan politik och näringsliv.

bjorn.rosengren@prioritygroup.se