Affärsstrategi, varumärkesutveckling och marknadsanalys. Vi arbetar med affärspedagogik för att förklara komplexa samband på ett enkelt sätt och skapa genuin förståelse och insikt.


Förutsättningarna för att utveckla ett varumärkes potential bygger på att förstå verksamheten och omvärlden. Prioritys strategiteam arbetar i nära samverkan med design- och kommunikationserbjudandet för att förenkla affärspedagogiken. Genom att göra strategi och målbild tydliga och engagerande stödjer vi våra kunder att driva förändring.

Strategiteamet erbjuder bland mycket annat

- Kund- och marknadsanalys
- Intäkts- och kostnadsanalys
- Sortiments, kanal, försäljnings- och varumärkesstrategi
- Organisation och styrning
- Genomförande och handlingsplaner

Vill du prata strategi? Kontakta Erik, som också kan berätta hur Priority arbetar med kommunikation, strategi och design för att tillsammans hjälpa dig på bästa sätt.