Skriv med stil med ny skrivstil

I och med lanseringen av Prioritys nya hemsida skapades Priority Sans. Det är en mjuk sans serif som är framtagen för att fungera i långa texter, men fortfarande kännas tillräckligt intressant för att skapa karaktär och ge ett personligt helhetsintryck.

Att som företag ha ett eget typsnitt är ett effektivt sätt att skapa en egen identitet som genomsyrar all kommunikation man förmedlar. Vare sig det handlar om offerter, brevutskick eller hemsida finns det alltid en igenkänning som kompletterar de övriga grafiska uttrycken.