VAD VI GÖR

Priority kombinerar specialistkompetens inom affärsstrategi, kommunikation och design till ett gemensamt kunderbjudande.
Vi hjälper ledare att växa sin verksamhet och att stärka relationerna till kunder och externa intressenter för att utveckla sitt varumärke.

Vi erbjuder både rådgivning och utvecklingsstöd samt arbetar med det dagliga genomförandet.

VÅR FILOSOFI

För att möta verklighetens affärsutmaningar krävs en kombination av analytisk och kreativ problemlösning.

I Priority har vi sammanfört affärskonsultens analyskapacitet med den kreativa byråns förmåga att skapa effektiv kommunikation, utveckla tydliga koncept och starka kundupplevelser i fysiska och digitala medier.

ERBJUDANDE

AFFÄRSSTRATEGI

Verktyg för att styra, organisera och förändra verksamheten

Vi arbetar med affärspedagogik för att förklara komplexa samband på ett enkelt sätt och skapa genuin förståelse och insikt. Vi hjälper till att göra strategi och målbild tydliga och engagerande – och stödjer våra kunder att driva förändring.

Uppdragsområden
- Kund, marknads- och konkurrensanalys
- Intäkts- och kostnadsanalys
- Sortiments-, kanal-, försäljnings- och VM-strategi
- Organisation och styrning
- Genomförande och handlingsplaner

KOMMUNIKATION

Kommunikation som påverkar och skapar handlingsutrymme

Vi utvecklar tydliga berättelser som engagerar alla målgrupper - från kunder till investerare - och skapar acceptans för förändring. Vi skapar budskap och kommunikations koncept för egna, köpta och förtjänade kanaler som driver acceptans, trafik och försäljning.

Uppdragsområden
- Marknadskommunikation, PR
- Samhällskommunikation, PA
- Finansiell kommunikation, IR
- Medarbetarkommunikation
- Kommunikationsplanering
- Kommunikationsoptimering

DESIGN

Koncept som skapar starka kund-upplevelser och driver intäkter

Vi använder fysisk och digital design för att lösa affärsproblem och skapa starka kundupplevelser. Vi utvecklar prototyper samt paketerar produkter, tjänster och processer i tydliga och särskiljande affärskoncept som stärker konkurrenskraften.

Uppdragsområden
- Produkt och tjänstepaketering
- Visuell identitet och namnsättning
- Designkoncept för alla kontaktytor, UI/UX
- Digital design, web och sociala medier
- Förpackningsdesign