Spelteori avslöjar valvinnaren

2018 – ett valår av hög valör. Prioritys Mats Bergstrand förklarar på Dagens Industris debattsida vem som kommer att bilda regering i höst – och varför.

Den svenska parlamentariska situationen har snart sagt aldrig varit lika intrikat, komplicerat och präglat av spelteoretiskt förhandlande. Den nya svenska treblockspolitiken omöjliggör en majoritetsregering. Intet ont sagt om detta, vårt politiska ramverk är uppbyggt för att främja koalitionsdiskussioner och samarbetsvilliga ministärer.

Vad som skiljer 2018 från tidigare regeringsbildningar är inte den svårt utverkade majoriteten i kammaren. Det är att alla partier med regeringspotential distanserat sig från varandra till den grad att makten att stoppa motståndarna är så pass mycket större än incitamenten till att regera.

Det handlar om spelteori. Att förstå voteringsreglerna, att analysera budgetomröstningsförfarandet och att känna till de olika partiernas politiska sakinnehåll likväl som de dolda incitamentsstrukturerna.

När denna analys genomförs är inte statsvetaren svaret skyldig. Ulf Kristersson kommer i höst att bilda en enpartiregering med moderaterna i en sällsynt svag maktposition. Hur detta kommer att gå till förklarar Mats närmre på Dagens Industris debattsida

Vill du veta mer om vad Priority kan göra för dig inom Public Affairs? Hör av dig till Mats på mats.bergstrand@prioritygroup.se