PRIORITY VÄNFÖRETAG TILL SVERIGES STADSMISSIONER

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

”Business is not the only Business of Business”, säger VD Erik Tillberg och fortsätter: ”Det är en glädje för oss att kunna bidra till Sveriges Stadsmissioner. Vi på Priority har en stark tilltro till kraften i civilsamhället och till nödvändigheten av att vi i näringslivet tar vårt ansvar för att bidra till en god samhällsutveckling. I grunden kan vi aldrig bli starkare som företag än de marknader vi verkar på.”