Priority öppnar i Norge – rekryterar ambassadör Kai Eide

Kai Eide, en av Nordens mest erfarna diplomater och välkänd för sin unika förmåga att skapa samverkanslösningar mellan politiken och näringslivet, går till affärsutvecklings- och varumärkesbyrån Priority.

Kais långa internationella karriär har innehållit ledande internationella uppdrag med säkerhetspolitik och krishantering som främsta arbetsfält. Kai Eide har varit Norges ambassadör vid NATO och i OSSE. Han har varit FN:s särskilda sändebud i Afghanistan, Bosnien och Kosovo och han har också varit statssekreterare vid statsministerns kansli i Oslo.

Närmast kommer Kai från posten som Norges ambassadör i Sverige där han särskilt drev frågor kring utveckling av samarbetet mellan norskt och svenskt näringsliv, frågor han även vill arbeta med i fortsättningen

– Jag ser mycket fram emot att gå över till det privata näringslivet och att som rådgivare fortsätta verka för de frågor jag brinner för när det gäller samverkan mellan näringsliv och politik, säger Kai Eide. Inte minst mellan Norge och Sverige finns stor potential i utvecklingen av effektivare handelslösningar och ökat industriellt utbyte.

Prioritys arbetande ordförande Björn Rosengren menar att etableringen i Norge är ett led i satsningen på att stärka företagets nordiska Public Affairs-erbjudande och att rekryteringen av Kai Eide kommer ge satsningen bästa möjliga start:

– Som ambassadör har Kai ett mycket omfattande globalt och nordiskt nätverk inom politik, näringsliv och forskning. Kai är därtill en unik person som förenar en djup kunskap med en utpräglad förmåga till problemlösning. Hans kombination av kraftfullt engagemang och ett obyåkratiskt förhållningssätt har gjort att han lyckats där andra har misslyckats. Det är mycket glädjande att vi lyckats knyta honom till Priority, säger Björn Rosengren.

Tillträdet sker den 1 september och blir första steget i Prioritys etablering i Norge.

För frågor om rekryteringen kontakta Prioritys vd Erik Tillberg på 070 307 71 82 alt. erik.tillberg@prioritygroup.se