Trubbel i totalförsvaret

Nytillträdde Säpochefen Klas Friberg konstaterade i DN i februari  att säkerhetsläget i landet försämrats: ”Hoten mot Sverige i dag är större än de varit på många år”.

Det låter sig sägas, men frågan är egentligen inte vad Säpo kan göra utan hur väl samhället i stort är rustat. Hotbilden är alltmer komplex med ett militärt och ett civilt säkerhetsarbete som i ökande utsträckning kommit att överlappa varandra. Inte minst näringslivets företrädare har här en roll de själva i många fall är omedvetna om.


När startar egentligen kriget?

Hybridkrigets tidevarv innefattar psykologisk krigföring och informationsoperationer; ekonomisk krigföring som handelsblockader och embargon, elektronisk krigföring och IT-angrepp.

De organiserade desinformationsflödet till italienska La Stampa varje gång tidningen nämner Sverige utgör i sin klumpigt utförda enskildhet kanske inte något hot. Men frågan måste ändå ställas: När startar kriget? Om de svenska bankernas betalningssystem slås ut – är vi då i krig? Om ett gäng ryska soldater på motorcyklar kör in i Narva för att bygga upp en kommunikationscentral – hur agerar Nato?

Totalförsvarets roll är viktigare än någonsin. Försvarsberedningen aviserar en ny plan till 2019. Centraliseringen lär öka. Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) kommer att få en viktigare roll.


Totalförsvaret är privat – är näringslivet redo?

Beredningen konstaterar att kompetensen i dessa frågor stärkts på myndighetsnivå medan det på andra håll råder stora brister. Det slås fast att en större andel av de civilförsvarskänsliga funktionerna i dag befinner sig i privat ägo utan att näringslivet har någon påtaglig kunskap om sina rättsliga förpliktelser på området. Vi talar om teknisk infrastruktur, transporter, farliga ämnen, ekonomisk säkerhet, livsmedelsförsörjning; först som sist så talar vi om cybersäkerheten.

Här har näringslivet en viktig hemläxa att göra.

 

 

Detta är en text från en tidigare utgåva av nyhetsbrevet Prioriterat;. Mats Bergstrand, partner på Priority Group och mångårig debattredaktör på Dagens Nyheter, delar var 14e dag med sig av public affairsspaningar till en utvald mottagargrupp. Vill du ansöka om att bli mottagare av nyhetsbrevet? Maila ditt namn, mail och titel till list@prioritygroup.se.