Friskolornas kamp har bara börjat

Snart samlar sig riksdagen till att rösta ned propositionen ”Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet”. I folkmun: Vinster i välfärden.

Ett argument för vinsttak som regeringen framför är att ”övervinsterna 2015 uppgick till ca 4,7 miljarder kronor och skulle räcka till att till exempel anställa 8 000 gymnasielärare”.

Argumentationen är intressant bortom den berättigade semantiska diskussionen om begreppet övervinster. Den säger någonting fundamentalt om själva kärnfrågan. Regeringen betonar skolan. Det var där som stöten skulle sättas in.

Vänstern räddningen för välfärdsbolagen

Räddningen för motståndarna till denna proposition är att Vänsterpartiet driver frågan. V har vägrat att skilja på skola och vård – vinstmöjligheter ska stoppas över hela fältet. De nådde inte riktigt ända fram. Men långt nog.

Inom socialdemokratin är man mycket mer benägen att dela upp frågan och gå fram med ett förslag som bara rör skolan. Argumentationen är att det i skolfrågan är mer oetiskt med vinstdrivande företag då vi har skolplikt. Vi har ingen laglig möjlighet att välja om vi vill låta våra barn utnyttja tjänsten eller inte, i alla fall på grundskolenivå. Sjukvården å andra sidan är behovsbaserad och privata inslag kan minska köer och förbättra välfärden. Den delen har nu gömts undan i en egen utredning.

Frågan faller på omsorgen

Men omsorgen är kvar. Och där faller logiken. Det är klart att de som efterfrågar äldrevård, assistans, missbruksvård med mera också är betjänta av alternativa möjligheter. Det är lättare för riksdagen att rösta ned ett förslag som också omfattar omsorgen.

Därför är denna proposition inte slutet på diskussionen om vinster i välfärden. Den kommer att leva kvar och förstärkas när fokus hamnar enbart på skolområdet.

För friskolorna har kampen bara börjat.

Detta är en text från en tidigare utgåva av nyhetsbrevet Prioriterat;. Mats Bergstrand, partner på Priority Group och mångårig debattredaktör på Dagens Nyheter, delar var 14e dag med sig av public affairsspaningar till en utvald mottagargrupp. Vill du ansöka om att bli mottagare av nyhetsbrevet? Maila ditt namn, mail och titel till list@prioritygroup.se.