VAD NÄRINGSLIVET KAN LÄRA AV POLITIKEN?

Björn Rosengren föreläste om sina erfarenheter på Ledarskapsdagarna Stockholm på Grand Hôtel.

Ledare i näringslivet och ledare i politiken lever ofta i skilda världar. Björn är en av få svenskar som arbetat på toppnivå inom politiken, fackföreningsrörelsen, statsförvaltningen och därefter sammanlagt 14 år i näringslivet.

Inför en stor mängd åhörare delade Björn Rosengren med sig av sina erfarenheter av vad näringslivet kan lära av politiken. Ledarskapets frågor är ofta desamma oavsett om du befinner dig i politiken eller i näringslivet. Några av de komplexa frågor som Björn tog upp var När ska man avgå? Hur bäddar man för att driva igenom ett beslut? När bör man prata och när bör man hålla tyst? Medan politiker ofta pratar mycket, så pratar företagsledare stundom för litet. Avslutningsvis delade Björn med sig av positiva och negativa erfarenheter kring hur man bygger och förankrar en stark berättelse som skapar acceptans för förändring både i och utanför organisationen.