Debattartikel - Vårdens vägval

Prioritys ordförande Björn Rosengren argumenterade den 21/4 tillsammans med Leif Östling på SvDs brännpunkt om den svenska vårdens framtida fallgropar.

Att svensk sjukvård lämnar mycket att önska i effektivitet, patientsäkerhet och personalfokus framgår allt som oftast i debatten. Björn Rosengren och Leif Östling presenterar i Svenska Dagbladet sina tankar för en radikal omstrukturering av den svenska vårdapparaten. Felaktiga diagnoser ger katastrofala resultat, säger de bägge näringslivstungviktarna, och presenterar en fempunktsagenda för det offentliga att ansluta sig till.

Läs hela artikeln här: https://www.svd.se/politikerna-ar-vardens-stora-problem