Cecilia Fahlberg till Priority

Cecilia Fahlberg knyts som associerad Senior Advisor till Priority.

Cecilia är en av Sveriges mest erfarna experter inom arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. Som mångårig ordförande för Unionen, Sveriges största fackförbund, skaffade Cecilia sig en djup kunskap om den svenska arbetsmarknaden. De senaste åren har Cecilia verkat som regeringens särskilda utredare av arbetsmarknadspolitik och Arbetsförmedlingens framtida funktion. Cecilia har en civilekonomexamen från Stockholms universitet och är idag bland annat vice ordförande för tjänstepensionsgiganten Alecta.