PRIORITY INVIGER NYA LOKALER

Priority växer och flyttlasset gick under våren från lokalerna på Nybrogatan till större och med ett historiskt arv på Skeppsbron24.

Prioritys ordförande Björn Rosengren inledde kvällen med en reflektion över den enorma kraften i den fjärde industriella revolutionen, innan han presenterade kvällens talare Anders Borg.

Digitaliseringen har bara börjat, och är den kraft som kommer att få störst påverkan på vårt samhälle historiskt sett. Nu kommer utvecklingen att gå ännu snabbare.

Det tog årtionden för telefonen att nå 50 miljoner användare, spelet “Angry birds’ gjorde det på 35 dagar.

Kina har genomfört den transformation av samhället som i Sverige tog 100 år på 40 år. sa Anders Borg då han på tisdagskvällen talade inför 250 inbjudna gäster hos Priority. Ett multikulturellt samhälle, tydliga incitament till entreprenörer och stark satsning på utbildning är nödvändiga förutsättningar för att Sverige ska hänga med i den globala utvecklingen menade Anders Borg som idag är vice ordförande för Kinnevik, rådgivare till Citigroup samt den rådgivare för den nya asiatiska investeringsbanken AIIB.

Erik Tillberg, VD för Priority följde upp: ”Digitaliseringen innebär inte bara nya affärsmodeller utan också nya arbetssätt. Vi ser nu att digitaliseringen bidrar till att riva ner de gamla branschgränserna mellan affärsconsulting, kommunikation och design. Att räkna på affären, att utveckla budskapet och att gestalta själva produkten eller tjänsten är tre dimensioner som måste sitta ihop i framgångsrik verksamhets- och varumärkesutveckling. Det är med den utgångspunkten vi har utvecklat Priority med tre starka specialistkompetenser inom strategi, kommunikation och design som arbetar tillsammans i gemensamma kundteam.”

Därefter fortsatte kvällen med mat, mingel och musik på Prioritys kontor på Skeppsbron 24.