Erbjudande

Vi löser affärsproblem med hjälp av strategi, kommunikation och design.

AFFÄRSSTRATEGI

FÖRUTSÄTTNINGAR, RIKTNING & STYRNING AV VERKSAMHETEN

- Kund- & marknadsanalys
- Intäkts- & kostnadsanalys
- Sortiments-, kanal-, försäljnings- & varumärkesstrategi
- Organisation & styrning
- Genomförande & handlingsplaner

Vi arbetar med affärspedagogik för att förklara komplexa samband på ett enkelt sätt och skapa genuin förståelse och insikt. Vi hjälper till att göra strategi och målbild tydliga och engagerande – och stödjer våra kunder att driva förändring.

KOMMUNIKATION

TYDLIGA BERÄTTELSER SOM ENGAGERAR ALLA MÅLGRUPPER

- Marknadskommunikation, PR
- Samhällskommunikation, PA
- Finansiell kommunikation, IR
- Medarbetarkommunikation
- Kommunikationsplanering
- Kommunikationsoptimering

Vi utvecklar tydliga berättelser som engagerar alla målgrupper – från kunder till investerare – och skapar acceptans för förändring. Vi skapar budskap och kommunikationskoncept för egna, köpta och förtjänade kanaler. Vi tar totalansvar för genomförande.

DESIGN

ATTRAKTIV PAKETERING SOM SÄRSKILJER & POSITIONERAR

- Produkt- & tjänstepaketering
- Visuell identitet & namnsättning
- Designkoncept för alla kontaktytor, UI/UX
- Digital design, web & sociala medier
- Förpackningsdesign
- Ikonografi

Vi använder fysisk och digital design för att lösa affärsproblem och skapa starka kundupplevelser. Vi utvecklar prototyper samt paketerar produkter, tjänster och processer i tydliga och särskiljande affärskoncept som stärker konkurrenskraften.

Exempel på case