Viktor har en magisterexamen i företagsekonomi på Stockholms Universitet med inriktning redovisning och finansiering. Han började jobba som redovisningskonsult på BDO i fyra år där Viktor främst jobbade med små och medelstora konsultbolag och reklambyråer. Viktor är CFO på Priority sedan 2012 och var även med i uppstarten av bolaget men då först som redovisningskonsult.


viktor.mollenborg@prioritygroup.se

Några av Viktors Kollegor