Linnea har en kandidat i grafisk design & kommunikation från Linköpings universitet och började jobba på Priority hösten 2016. Hon har innan och parallellt med studierna arbetat som originalare och frilansat som formgivare. Linnea arbetar gärna med tryckta medier och har ett djuplodat intresse för typografi.

Övrigt
2016 Stipendium Grafiska Leverantörsföreningen
2016 Föreläsning (Typografi och typografiska klassificeringssystem) GrafKom
2017 Föreläsning (Typografi – teori och praktisk tillämpning) EX17


linnea.anckers@prioritygroup.se

Några av Linneas Kollegor