Björn Rosengrens erfarenhet har en för Sverige ovanlig bredd. Han har arbetat på toppnivå inom både fackföreningsrörelsen, som chef för TCO, inom statsförvaltningen, som landshövding i Norrbotten (1995-98) och inom politiken, som näringsminister med ansvar för arbetsmarknad, kommunikation, energi, regionalpolitik, de statliga bolagen samt IT-frågor. Sedan 2002 arbetar han i näringslivet bl a som rådgivare till Kinneviksfären samt som egen entreprenör och medlem i ett antal styrelser. Företagandet i relation till samhällskontexten är ett av Björns specialistområden.


bjorn.rosengren@prioritygroup.se

Några av Björns Kollegor