Priority Evening med Yvonne Sörensen – fåtal platser kvar

  • 03.02.2016

Design är inte längre en fråga om produktutformning, utan snarare ett av flera viktiga verktyg med förmåga att styra förändringsarbete och påverka affären. På tisdag den 10 februari är det dags för 2016 års första Priority Evening, denna gång med Yvonne Sörensen, som med stor framgång visat prov på hur design kan användas som strategiskt verktyg.

Sörensen är i dag verksam inom Stureplansgruppen och kommer under kvällen att berätta om dels förändringen och föryngringen av Hotell Birger Jarl och Svenskt Tenn, dels om tillkomsten av restaurang Nosh and Chow – alla tre exempel på situationer där design spelat en avgörande roll för de mycket goda slutresultaten.

Det finns ett fåtal platser kvar till kvällen och för dig som inte redan anmält dig, görs detta via info@prioritygroup.se.