Inger Holmström

Inger Holmström

  • 01.10.2015

Senior Partner
inger.holmstrom@prioritygroup.se

Inger Holmström är en av Sveriges mest erfarna ledare inom kommunikation och kommunikativt förändringsbete. Att i nära samverkan med affärsledning, VD och styrelse utnyttja kommunikationens alla möjligheter och discipliner för att skapa acceptans för förändring har blivit Ingers signum. Idag arbetar Inger som rådgivare till ledare i flera branscher när det gäller att bygga upp, organisera och utveckla kommunikationsfunktionen och kommunikationsstrukturen i verksamheten. Inger arbetar också med kriskommunikation och mediafrågor. Hon anlitas ofta som föreläsare och som mentor.

 

Föredrag med Inger

Från ord till handling – Ett intern perspektiv på varumärkesarbete

Ett varumärke byggs inifrån. När varumärket är definierat, handlar det om att ständigt bevisa att det man vill stå för faktiskt är sant, och att alla i organisationen ser sig som bärare av varumärket innehåll. Hur skapas den tydlighet och det engagemang internt som lägger grunden för framgång.

Intresseanmälan
info@prioritygroup.se

Kommunikationschefens ABC

Omvärlden förändras och det påverkar förstås också kommunikationens roll, organisation och fokus i företag och verksamheter. Men hur ser den nutida rollen ut och hur kan kommunikation bli det strategiska verktyg, som krävs för att motivera sin plats i ledningar och styrelser.

Intresseanmälan
info@prioritygroup.se