Erik Tillberg

Erik Tillberg

  • 01.10.2015

Managing Partner
erik.tillberg@prioritygroup.se

Erik Tillberg har lång internationell konsulterfarenhet och är lika hemma i affärs- som i kommunikationsfrågor. Han har gått från forskarutbildning på KTH och en tidig karriär i den europeiska rymdindustrin till dagens stora intresse för affärs- och samhällsfrågor. Han har på vägen dit arbetat för över hundra uppdragsgivare inom ett brett spektrum av branscher; såväl i konsumentnära verksamheter som i tjänste- och teknologiintensiva företag när det gäller strukturförändringar, omställningar, fusioner och förvärv, omvärlds- och framtidsanalyser, ledarskapsutveckling samt varumärkesutveckling. Han har startat och drivit två internationella konsultverksamheter inom de internationella byråkoncernerna IPG och WPP. Erik är idag managing partner i Priority Group och är en efterfrågad rådgivare åt styrelser och ledningar i komplexa och utmanande förändringsprocesser.

 

Föredrag med Erik

Kommersiell varumärkesstrategi – Erik Tillberg

Ur ett kommersiellt perspektiv blir varumärket bara riktigt intressant, då det är uppenbart hur det driver försäljning och lönsamhet och minskar kostnader.Erik Tillberg är rymdforskaren som blev värvad till affärsvärlden och under de senaste decennierna arbetat med några av Nordens och världens mest framgångsrika varumärken. Här berättar han om kopplingen mellan affären och varumärket och med exempel från många branscher.

Intresseanmälan
info@prioritygroup.se

Affärspedagogik – Förklara komplexa frågor på ett enkelt sätt

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough” lär Albert Einstein ha sagt. Med den stora mängd data som dagens ledare idag har att hantera via undersökningar, Excelark och Powerpoint presentationer tenderar ofta själva strategin att bli otydlig. Erik Tillberg har myntat begreppet Affärspedagogik och berättar i denna föreläsning om hur man förklarar komplexa affärssamband på ett enkelt sätt.

Intresseanmälan
info@prioritygroup.se