20150818 Stockholm
Björn Rosengren

Foto: Oskar Omne

Björn Rosengren

  • 01.10.2015

Senior Partner
bjorn.rosengren@prioritygroup.se

Björn Rosengrens erfarenhet har en för Sverige ovanlig bredd. Han har arbetat på toppnivå inom både fackföreningsrörelsen, som chef för TCO , inom statsförvaltningen, som landshövding i Norrbotten (1995-98) och inom politiken, som näringsminister med ansvar för arbetsmarknad, kommunikation, energi, regionalpolitik, de statliga bolagen samt IT-frågor. Sedan 2002 arbetar han i näringslivet bl a som rådgivare till Kinneviksfären samt som egen entreprenör och medlem i ett antal styrelser. Företagandet i relation till samhällskontexten är ett av Björns specialistområden.

 

Föredrag med Björn

Vad kan näringslivet lära av politiken?

Avståndet mellan näringslivets och politikens ledare är ofta stort. Björn Rosengren är en av få svenskar ledare som rört sig mellan de bägge världarna.  Utifrån mer än 30 års yrkeserfarenhet berättar Björn om vad som skiljer och förenar den politiska ledarrollen och den i företagsvärlden. Och vad dagens företagsledare kan lära sig av det politiska ledarskapet.

Intresseanmälan
info@prioritygroup.se